Ku-Band

12 - 18 Ghz
12 - 18 Ghz

DRO LNB, Internal Reference, Ku Band LNBC, NJR2184HA

1.657,98 Kč *
Available now!

DRO LNB, Internal Reference, Ku Band LNBC, NJR2754H/44H/84H

1.243,48 Kč *
Available now!

PLL LNB, Internal Reference, Ku Band LNBC, NJR2835/36/37/39

starting from 4.144,94 Kč *
Available now!

PLL LNB, Internal Reference, Ku Band LNBC, NJR2841/42/43

starting from 3.315,95 Kč *
Available now!

3W Ku-Band BUC, NJT5097F

3.248,23 Kč *
Short supply

NJT51/52x 8W Ku-Band BUC

70.462,50 Kč *
Short supply

NJT52/53x 4W Ku-Band BUC

17.408,32 Kč *
Available now!

NJT8302x 3W micro Ku-Band BUC

5.388,21 Kč *
Available now!

NJT8318x 8W mini Ku-Band BUC

66.317,77 Kč *
Short supply

NJT5324N 40W STANDARD Ku-Band BUC N-Type

406.195,87 Kč *
Short supply

NJT5326N 100W STANDARD Ku-Band BUC N-Type

787.522,51 Kč *
Must be ordered. Ready for shipment in 7 days

NJT5354N 40W UNIVERSAL Ku-Band BUC N-Type

406.195,87 Kč *
Must be ordered. Ready for shipment in 7 days

NJT5356N 100W UNIVERSAL Ku-Band BUC N-Type

787.522,51 Kč *
Must be ordered. Ready for shipment in 7 days